close

Higgye el, a kedvenc időtöltéseire is ráfér a biztonság!

EGYETLEN BIZTOSÍTÁS A CSALÁD MINDEN TAGJÁT ÓVJA

 

Családjának tagjai gyakran baleseti szituációnak vannak kitéve, emellett óhatatlanul is károkat okozhatnak (és nekik is mások), s ráadásul ezekből még peres ügyek is keletkezhetnek.

 

És még Önről - aki szintén sérülhet és kárt is okozhat  - nem is ejtettünk szót...

 

A fenti kockázatokra tekintettel az egész család egyetlen és egyszerű biztosítással kedvező díjon védelem alá helyezhető

a Puzzle baleset-biztosítással.

 

Ismerkedjen meg ezzel a biztosítással egy másik oldalon, itt!

 

 

Legféltettebb kincsünk a család.

 

cegbiztositasok.naoweb.hu kép

 

Tetszik?
Megosztás

PRIVÁTBIZTOSÍTÁSOK

Sztorik, kérdések és válaszok a biztosítások világából


Vadászok védelmében

 

privatbiztositasok.nanoweb.hu kép

 

 

 

 

Kedvtelése biztonságát is segítjük

 

privatbiztositasok.nanoweb.hu kép Vadászati

jogvédelem-biztosításMai rohanó életünkben a vadászokkal is előfordulhat, hogy óhatatlanul is kárt okoznak, vitába keveredhetnek hatóságokkal, vagy időlegesen csorbul valamely joguk. Biztosítótársaságunk egy olyan új módozattal jelentkezett nemrég, amelynek keretében e területen jártas jogászai segítségével a vadászok (vadásztársaságok) mellé áll az ilyen vitás – gyakran perre is kerülő ügyekben - akkor is, ha ők a gondatlanságból elkövetők, s akkor is, ha az ő érdekeiket kell érvényesíteni másokkal szemben.


A Vadászati jogvédelem-biztosítást vadásztársaságok és természetes személyek (vadászok) köthetik meg.

A vadászati jogvédelem-biztosítás nem azonos a vadászati felelősségbiztosítással.
 
 
KIRE ÉS MIRE VONATKOZIK A VADÁSZATI JOGVÉDELEM?

Szerződő:

Biztosítási díj megfizetésére kötelezett cselekvőképes természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, a vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosult, aki/amely a Biztosítóval a biztosítási szerződést megkötötte. 


Biztosítottak:

A szerződő és/vagy mindazon harmadik személyek, akikre a biztosítási fedezet kiterjed (lásd lentebb "A biztosítás által fedezett jogvédelmi kockázatok" cím alatt felsoroltakat).

a) a szerződő (jogi személy is). 
b) vadász 
c) hivatásos vadász 
d) vendégvadász (magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező)
 

A BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM TERJEDELME

A Biztosítottaknak kizárólag a vadászati jog gyakorlásával, a vadászati tevékenységgel és a vadgazdálkodással összefüggő biztosítási esemény bekövetkezésekor van jogcímük biztosítási szolgáltatás igénybevételére. 
A Biztosító a jogvédelmi biztosításban a Biztosított peren kívüli és perbeli segítését és támogatását vállalja.


TERÜLETI HATÁLY

A biztosítási védelem Magyarország területére* terjed ki.

*A biztosítás területi hatálya az éves biztosítási díj 100%-nak megfelelő összegű pótdíj ellenében azon biztosítási eseményekre is kiterjed, amelyek Európában, a Földközi-tengerrel határos európai államokban, a Kanári-szigeteken, Madeirán és az Azori-szigeteken, Észtországban, Lettországban, Litvániában következnek be, feltéve, hogy a jogi érdekek képviseletére ezeken a területeken kerül sor. A biztosítási védelem nem áll fenn a volt Szovjetunió meg nem jelölt európai utódállamaiban.


A BIZTOSÍTÁS ÁLTAL FEDEZETT JOGVÉDELMI KOCKÁZATOK

Kártérítési jogvédelem

A biztosított jogszabályon alapuló szerződésen kívüli károkozásból eredő kártérítési követeléseinek érvényesítése a biztosított által elszenvedett személyi sérüléses, illetve dologi károk (különösen a vadkár, a vadászati kár, illetve a vad elpusztításával okozott kár) esetén.


Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem

A biztosított védelme szabálysértési vagy büntetőeljárásban, amelyet gondatlanságból elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény miatt ellene indítanak.


Szerződéses jogvédelem

A biztosítási védelem magában foglalja azokból a polgári jogi szerződésekből eredő jogi érdekek védelmét, amelyek a biztosítási szerződésben megjelölt személyekre vonatkoznak és a vadászati jog gyakorlásával, a vadászati tevékenységgel, a vadgazdálkodással kapcsolatosak.


Fogyasztói jogvédelem

Magában foglalja a biztosított jogi érdekeinek a védelmét a vadászati jog gyakorlásával, a vadászati tevékenységgel, a vadgazdálkodással kapcsolatos árucikkek megvásárlására, eladására, hasznosítására vonatkozó szerződésekkel kapcsolatosan.


Vadászati tevékenységgel kapcsolatos okmányok jogvédelme

A Biztosító szolgáltatása kiterjed a vadászati tevékenységgel kapcsolatos okmányok érvényességével, visszavonásával, bevonásával, meghosszabbításával kapcsolatos hatósági eljárásokban való képviseletre.


Közigazgatási jogvédelem

A Biztosított érdekeinek képviselete a vele szemben indított, a vadászati jog gyakorlásával, a vadászati tevékenységgel, a vadgazdálkodással kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban.

A Biztosító szolgáltatása kiterjed a vadászati tevékenységgel kapcsolatos okmányok érvényességével, visszavonásával, bevonásával, meghosszabbításával kapcsolatos hatósági eljárásokban való képviseletre.

Óvadék, biztosíték megelőlegezése

A Biztosító a kockázatviselése alatt bekövetkezett biztosítási eseménnyel összefüggésben arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási összeg erejéig megelőlegezi (max. 6 hónapra, kamatmentesen) az óvadékot, amely a Biztosítottat érintő vizsgálati fogság vagy előzetes letartóztatás megszüntetését, illetve a hatóságilag bevont útlevél kiadását szolgálja.
 

Jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás

A biztosítási esemény megoldási lehetőségével kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli felvilágosítás.
 
 
MIT FEDEZNEK AZ UNIQA JOGVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSAI?

• az ügyvédi költségeket és díjakat; • a bírósági és egyéb eljárási illetékeket;  • a szakértői költségeket; • a tanúk és a tolmácsok költségeit; • az utazási költségeket; • a végrehajtási költségeket; • az ellenoldal költségeit, amennyiben a biztosítottat ezek megtérítésére jogerősen kötelezik; • megelőlegezi az óvadékot, a biztosítékot (maximum 6 hónap időtartamra, kamatmentesen)
.
.
A biztosítás jogvédelmi szolgáltatásai és a várakozási idők
 

Vadászati Jogvédelem

Várakozási idő

Kártérítési jogvédelem

nincs

Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem

nincs / 3 hó-

nap

Szerződéses jogvédelem

3 hónap

Fogyasztói jogvédelem

3 hónap

Vadászati tevékenységgel kapcsolatos okmányok jogvédelme

nincs

Közigazgatási jogvédelem

3 hónap

Óvadék, biztosíték megelőlegezése

nincs

Jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás

nincs

.
.
........
....................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vadászati jogvédelem-biztosítás limitjei és díja Magyarországon*
 

 

Termék típusa

Biztosítási összeg/ügy

Biztosítási összeg

Óvadék

Éves díj

Vadászati jogvédelem

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

990 Ft/fő


*Kiterjeszthetőségét tágabb területre lásd fentebb, a Területi hatály
 
címszónál
 
 
privatbiztositasok.nanoweb.hu kép
.
.

VADÁSZOK BALESETI VÉDETTSÉGE


Sajnos, vadászat közben is keletkezhet baleset, illetve, ha arra külföldön kerül sor, utazás és tartózkodás közben betegség, személygépkocsi-meghibásodás, poggyászproblémák is kellemetlen emlékké tehetik az utazást.

Tanácsaim:

• rendelkezzen Puzzle baleset-biztosítással. A kockázatok között megtalálható a kullancs okozta bénulás is, amely érdekelheti a sok időt a természetben töltőket. (Részletek az "Egy jó baleset-biztosítás, a Puzzle" c. oldalon.)

• ha külföldre jár vadászni, kösse meg bérletszerű utazási biztosításunkat, a Multi Helpet (Az "Utazzon velünk!" c. oldalon olvashat róla), amely a gépkocsi-meghibásodáson kívül (ez csak Európában) az egész világon védettséget és közvetlen segítségnyújtást garantál.

 

 

 

 

 

 


© Minden jog fenntartva.