close

Amíg megtakarítása az életbiztosításban gyarapodik, védettség alatt is áll. Igazi gondoskodás szeretteiről

VELÜNK NAGYOBB BIZTONSÁGBAN UTAZHAT

Ha Ön rendszerint hirtelen utazik külföldre, biztosan nincs ideje utazási biztosítás kötésével bajlódni.

 

AJÁNLJUK FIGYELMÉBE

 

az egész világon érvényes

MULTIPACK

baleset-, betegség- és utazási biztosításunkat, amely mint egy bérlet, mindig rendelkezésére áll.

 

HA ÚJ KOCSIJA VAN:

teljes körű

MULTI CASCÓNKAT

ajánljuk,

 

ha már letelt a részlet vagy a lízing:

 

E-OPTIMUM CASCÓNK,

jelenti a mérsékeltebb díjú megoldást.

 

Ezekről az "Utazzon velünk!" menüpontban olvashat többet.

 

PRIVÁTBIZTOSÍTÁSOK

Sztorik, kérdések és válaszok a biztosítások világából


Életbiztosítás és megtakarítás

 
 

 

 

Life Planet Bonus* 

életbiztosítás

Tőkegyűjtésre tervezett, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás változatos befektetési lehetőségekkel és kiegészítő biztosítási védelemmel - határozott tartammal vagy élethosszig

*Egyösszegű változatát ennek ismertetője alatt találja

 

A LIFE PLANET ÉLETBIZTOSÍTÁS JELLEMZŐI

Biztosítási események:

♦ biztosított halála

♦ határozott tartamú szerződés esetén a biztosított életben léte az addig érvényben lévő szerződés lejáratakor

♦ ha a biztosított halálát a kockázatviselés ideje alatt, a halált megelőző egy éven belül bekövetkezett baleset okozta, a haláleseti szolgáltatáson túl 500 000 forint többletszolgáltatás kerül kifizetésre.

 

A LIFE PLANET BONUS ÉLETBIZTOSÍTÁS KONDÍCIÓI

Tartam: élethosszig, vagy határozott tartamra szóló ♦ Alapbiztosítás belépési kora: 18-65 év ♦ Kiegészítő biztosítás belépési kora: 18-60 év ♦ Alapbiztosítás max. lejárata: 85 éves korban, illetve élethoszig ♦ Kiegészítő biztosítás max. lejárata: a biztosított 70. életévét követő biztosítási évfordulót megelőző napon ♦ Alapbiztosítás min. és max. tartama: min. 10 év, max. 35, illetve élethosszig ♦ Kiegészítő biztosítás min. és max. tartama: min. 10 év, max. 35 (folyamatos díjasnál), min.: 10 év, max. 52 év (élethosszig szólónál) ♦ Díjfizetés típusa: folyamatos ♦ Alap- és kiegészítő biztosítás díjának devizaneme: HUF♦ Alapbiztosítás minimális díja: éves 120.000 Ft, féléves 60.000 Ft, negyedéves 30.000 Ft vagy havi 10.000 Ft ♦ Rendkívüli díjfizetés: forintban vagy euróban (min. 20.000 Ft, ill. 100 euró) ♦ Díjfizetési mód: banki díjlehívás, banki utalás, postai csekk ♦ Első díj: díjfizetési ütemnek megfelelő, havi díjfizetés esetén 3 hónapi ♦ Automatikus díjnövelés: a biztosítás díja évente 2,5%-kal nő – a  4. évtől kezdődően a díjnövelés visszautasítható, az évfordulókon csökkenthető is a díj a mindenkori minimáldíjig ♦ Értékkövetés: lehetőség van a díjnövelés mértékét meghaladó díjemelésre ♦ Várakozási idő: az alapbiztosításra nincs ♦  Maradékjogok: a szerződés 1 év után díjmentesíthető, illetve visszavásárolható ♦ A szerződés 3 év után max. 1 évre (legfeljebb kétszer) szüneteltethető ♦ Részleges visszavásárlás (min. 50 eFt és maradjon min. ugyanennyi) 3 díjjal fedezett év után lehetséges

Tartamhosszabbítás a határozott idejű szerződésre a biztosított 86 éves koráig:

♦ több alkalommal kérhető, min. 1 évre, díjfizetéssel vagy anélkül

♦ közben rendkívüli díjfizetés lehetséges

♦ meghosszabbított szerződés 100%-on visszavásárolható

 

KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

♦ halál esetére (500.000 Ft-tól)

♦ baleseti halál esetére (500.000 Ft-tól)

♦ baleseti rokkantságra (500.000 Ft-tól)

 

AZ ÉLETBIZTOSÍTÁS KÖLTSÉGEI

A szerződéssel kapcsolatos ráfordításait a biztosító a biztosítási díjból és a befektetésekből levont költségek formájában fedezi.

A biztosítási díjból: 

♦ a díjarányos kezdeti költség (az első 3 évben) és                              

♦ a díjarányos rendszeres költség (a 4. évtől kezdve),

A befektetésekből:

♦ a befektetés arányos költségek (a 4. évtől kezdve) kerülnek levonásra.

E levont költségek egy jelentős részét a biztosító az első 20 biztosítási év alatt bónuszok formájában visszajuttatja az ügyfélnek.

 

AZ ÉLETBIZTOSÍTÁS BÓNUSZAI

A fenti 3 féle költséget jelentős mértékben ellensúlyozza a hozzájuk kapcsolódó 3-féle bónusz:

♦ a díjarányos kezdeti költséget a kezdeti költség visszatérítési bónusz (az 1-20. években),

♦ a díjarányos rendszeres költséget a rendszeres költség visszatérítési bónusz (a 4-20. években),

♦ míg a befektetés arányos költséget a hozam bónusz (a 4-20. években).

A fenti 3 bónuszon felül további 2 – a befizetett díj százalékában megadott – bónusz is kialakításra került, melyek a teljes tartam során jóváírásra kerülnek:

♦ a díjnagyság bónusz, mely a magasabb díjú szerződéseken kerül jóváírásra

♦és a díjfizetési mód bónusz, mely a banki levonással, illetve átutalással fizető szerződésekre jár.

A szerződéseken tehát összesen 5-féle bónusz kerüljet jóváírásra.

 

A KÖLTSÉGEK ÉS A BÓNUSZOK ÖSSZEFOGLALÁSA

   KÖLTSÉGEK

BÓNUSZOK

Díjarányos kezdeti költség
Az első 3 biztosítási évben, a befizetett  díjakból  kerül  levonásra.


 Mértéke: 

 - az 1. biztosítási évben esedékes díjak  80%-a,    - a 2. biztosítási évben az  esedékes díjak 50%-a,  - a 3. biztosítási  évben az esedékes díjak 20%-a

 Kezdeti költség visszatérítési bónusz
 A befizetett, de legfeljebb az eredetileg elvárt   rendszeres díjak százalékában kerül jóváírásra.


 Mértéke: Ha a szerződés tartama alatt mindvégig  az  elvárt díj kerül megfizetésre, a 10-20.  biztosítás   években a díjarányos kezdeti költség  50-100%-a  kerül  jóváírásra a bónusz számlán.

 Díjarányos rendszeres költség
 A befizetett rendszeres díjakból, azok  százalékában  kerül  levonásra.
 Mértéke:

 - a 4-20. biztosítási évben esedékes díjakra: 15%

 - a 21. biztosítási évtől esedékes díjakra: 6,5%

 Rendszeres költség visszatérítési bónusz
 A befizetett rendszeres díjak százalékában kerül  jóváírásra.
 Mértéke: 7,5%, jóváírására a 4-20. biztosítási  években  kerül sor a bónusz számlán.

 Befektetés arányos költségek
 A befektetési egységek számából, azok  százalékában,  havonta kerül levonásra.
 Mértéke a megtakarítási egységekre:

 - a 4-20. biztosítási évben: 1,95%-2,95%-ig  (eszközalaptól függően)

 - a 21. biztosítási évtől: 1,5% (eszközalaptól  függetlenül), kivéve a díjmentesített  szerződéseket,  ahol a fenti magasabb  költséglevonások kerülnek  alkalmazásra.
 Mértéke a bónusz egységekre:

 - a 4-20. biztosítási évben: 1,45%-2,45%-ig  (eszközalaptól függően) (a 20. biztosítási évet  követően a bónusz számla megszűnik, így  költség sem kerülhet levonásra)

 Hozam bónusz
 A megtakarítási befektetési egységek százalékában  kerül jóváírásra.

 Mértéke: 0,5%, jóváírására a 4-20. biztosítási években  kerül sor a bónusz számlán.

 

 

 

 

 

 

 

  + 2 BÓNUSZ

  Díjfizetési mód bónusz
   A befizetett rendszeres díjak százalékában    kerül  jóváírásra.
  Mértéke:
  - banki átutalás és banki díjlevonás esetén:   1,00%,
  - csekkes díjfizetés és egyéb: 0,00%.
  Jóváírására az első 20 biztosítási évben  bónusz  egységek formájában a bónusz  számlán, ezt  követően közvetlenül  megtakarítási befektetési  egységek  formájában kerül sor.

 Díjnagyság bónusz
 A befizetett rendszeres díjak százalékában  kerül  jóváírásra.
 Mértéke:
  - 180 000 – 239 999 Ft: 1,00%
  - 240 000 – 269 999 Ft: 1,50%
  - 270 000 – 359 999 Ft: 3,00%
  - 360 000 – 479 999 Ft: 3,50%
  - 480 000 Ft –

 

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSAI

Határozott tartam esetén eléréskor kifizetésre kerül:

♦ az alapbiztosításhoz tartozó megtakarítási és bónusz befektetési egységek

♦   extra befektetési egységek

 

Haláleseti szolgáltatásként kifizetésre kerül:

♦ az alapbiztosításhoz tartozó összes befektetési egység (megtakarítási, extra és bónusz) aktuális befektetési értéke

♦ baleseti halál esetén 500.000 Ft többletszolgáltatás az alapbiztosításra

 

AZ ÉLETBIZTOSÍTÁS BEFEKTETÉSIEGYSÉG-TÍPUSAI

(A díjakat és a befizetéseket a biztosító befektetési egységekké alakítja – a cél eszközalapokat, ahová a befektetés történik, a szerződő határozza meg)

Megtakarítási egység: a díjból levont költségek utáni díjrész megtakarítási egységekben kerül befektetésre

Bónusz egység: különféle jogcímeken a biztosító bónusz egységeket ír jóvá a szerződésen, melyeket a szerződés bónusz számláján tart nyilván, és szintén befektetésre kerülnek

Kiegészítő extra egység: A szerződő által teljesített rendkívüli befizetésekből képzett egységek

 

VÁLASZTHATÓ ESZKÖZALAPOK


 

 

A BEFEKTETÉSEK MÓDOSÍTÁSA

Átirányítás: a jövőben esedékes díjak más eszközalapokba való irányítása bármikor lehetséges és költségmentes

Áthelyezés:

♦ meglevő befektetési egységek áthelyezése más, de azonos pénznemben nyilvántartott eszközalapokba

♦ áthelyezés napján érvényes árfolyamon történik

♦ bónusz egységekre nem kérhető (együtt mozognak a megtakarítási egységekkel)

Áthelyezés költsége:

♦ évente az első ingyenes

♦ utána 4,5‰ (min. 300 Ft).

 

AZ ÉLETBIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉS ALANYAI

Szerződő

♦  természetes és jogi személy egyaránt lehet

♦  a személye a biztosítás tartama alatt megváltoztatható (a biztosított beleegyezésével)

♦ kedvezményezettet jelöl, módosíthat (a biztosított beleegyezésével)

 

Biztosított:

♦ a szerződővel azonos vagy attól eltérő magánszemély

♦ 18 évnél idősebb, de még nem töltötte be az 65. életévét

♦ külföldi állampolgárnak csak akkor köthető, ha állandó lakhelye van Magyarországon

 

Kedvezményezett:

♦ élethosszig szólónál csak halálesetére

♦  határozott tartamra szólónál elérésre és halál esetére

 

Kössön Ön is Life Planet Bonus befektetési egységekhez kötött életbiztosítást változatos befektetési lehetőségekkel és testre szabott kiegészítő biztosítási védelemmel!

 

Ha kérdései vannak, vagy szerződéskötési szándékát kívánja bejelenteni, használhatja az oldal alján levő üzenetküldési lehetőséget is.

 

 

 

 

.

 

Life Planet 1x

Egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás határozott időre (3-35 évre) vagy élethosszig

 

Kiknek, mikor, meddig ajánljuk ezt az életbiztosítást?

Ha Önnek most van erre pénze, ne vesződjön havi díjfizetéssel, hiszen egyösszegű díjelhelyezéssel (min. 300 ezer forint) gondoskodhat megtakarítása gyarapításáról, a hátramaradottakról.

Az életbiztosításában kamatozó tőke további növeléséről rendkívüli befizetésekkel gondoskodhat (min. 100 ezer forint vagy 300 euró)

  

AZ ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI

Szerződő:

természetes és jogi személy egyaránt lehet

Biztosított:

a szerződővel azonos vagy eltérő magánszemély (személye nem változtatható)

Kedvezményezett:

Halál esetére, határozott tartam esetén pedig elérésre is választható

♦ név szerint megnevezett személyek vagy a biztosított örökösei

♦ a szerződő jelöli a biztosított jóváhagyásával

♦a kedvezményezett megváltoztatása a szerződő kezdeményezésével és a biztosított jóváhagyásával lehetséges

 

AZ ÉLETBIZTOSÍTÁS JELLEMZŐI

Biztosított belépési kora:

♦ 18 - 90 év (élethosszig szóló változatra)

♦ 18 - 72 év (határozott idejű változatra)

 

Lejárati kor (határozott tartam esetén)

♦ 75 év (határozott idejű)

 

Rendkívüli díjfizetés

♦ HUF forint díjbevételi számlára és eszközalapokba (min. 100 ezer forint)

♦ EUR euró díjbevételi számlára és eszközalapokba (min. 300 euró)

♦ kifizetés: a választott eszközalap nyilvántartásának pénznemében

 

A BIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSAI

Élethosszig szóló szerződés esetén:

Halálesetkor:

♦ Kifizetésre kerül a megtakarítási és az extra befektetési egységek aktuális értéke

♦ Ha a biztosított balesetben hal meg: 500.000,- Ft többletszolgáltatással növekszik az aktuális érték

Lejáratkor:

 ♦ Kifizetésre kerül a megtakarítási és extra befektetési egységek aktuális értéke

 

MARADÉKJOGOK

A szerződő a biztosítási tartamon belül írásban felmondhatja a szerződést

♦a visszavásárlási összeg megegyezik a megtakarítási és extra befektetési egységek összesített aktuális befektetési értékével

♦ a szerződés megszűnik, és nem léptethető újból hatályba

 

Részleges visszavásárlás feltételei:

♦ min. 50.000 Ft értékű megtakarítási egység kerüljön részleges visszavásárlásra

♦ min. 250.000 Ft értékű megtakarítási egység maradjon a szerződésen

♦ költsége: kifizetendő összeg 5.5 ‰-e (min. 300 Ft).

 

AZ ÉLETBIZTOSÍTÁS BEFEKTETÉSIEGYSÉG-TÍPUSAI

(A díjakat és a befizetéseket a biztosító befektetési egységekké alakítja – a cél eszközalapokat, ahová a befektetés történik, a szerződő határozza meg)

Megtakarítási egység: a díjból levont költségek utáni díjrész megtakarítási egységekben kerül befektetésre

Kiegészítő extra egység: A szerződő által teljesített rendkívüli befizetésekből képzett egységek

 

VÁLASZTHATÓ ESZKÖZALAPOK

 

       Teljes költségmutató 4.500.000 Ft tőke esetén 

 

KÖSSÖN EGYÖSSZEGŰ LIFE PLANET ÉLETBIZTOSÍTÁST!

Itt lent üzenhet, kérdezhet ez ügyben:


 

E-mail üzenet küldő
E-mail cím:
Tárgy:
Üzenet:© Minden jog fenntartva.