close

 

A biztonság otthont varázsol a lakásból.

VELÜNK EGYÜTT SIKERÜLHET!

 

Önnek van-e szakértelme, pénze, hogy megvédje magát, ha átvágják, megbírságolják, kirúgják, elveszik a jogosítványát, veszélyeztetik az értékeit vagy érdekeit?

 

Vagy van-e tehetsége, elegendő tartaléka, hogy ön hajtsa be másokon vagy a hatóságokon azt, ami önt jogosan megilleti?


Velünk együtt sikerülhet!


 

Az UNIQA Biztosító jogvédelem-biztosításaival könnyen megvédheti magát, illetve érvényre juttathatja érdekeit!

 

privatbiztositasok.naoweb.hu kép

 

Erről itt olvashat bővebb információt.

 

A vállalkozások biztosításai érdeklik?

PRIVÁTBIZTOSÍTÁSOK

Sztorik, kérdések és válaszok a biztosítások világából


Legyen egy jó lakásbiztosítása!

 


privatbiztositasok.nanoweb.hu kép
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Ön háza/lakása megérdemli a kiemelt figyelmet!


Házunk vagy lakásunk talán a legnagyobb értékkel bíró tulajdonunk, amelynek védelmére áldoznunk kell. Az egyre gyakoribb természeti katasztrófák közvetlen életterünket, így otthonunkat fenyegetik. Kell egy jó lakásbiztosítás!
 

........ÚJ ELŐNYÖK AZ OTTHON ÉS KÖRNYEZET TECHNO LAKÁSBIZTOSÍTÁSBAN

 • 4 új alapelemmel bővült a Bázis alapcsomag (már 28-fajta kockázat biztosítására vállalkozunk)
 • Már nyaralóra is megköthető egyéb kötöttség nélkül ez a lakásbiztosítás
 • Az otthonokban űzhető kisebb vállalkozások vagyontárgyai is fedezetbe vonhatók a lakásbiztosításon belül
 • Új (valamennyi alapcsomagban köthető) kiegészítő biztosítások szolgálhatják ügyfeleink komfortérzetét: házi kedvenceink (kutya és macska) is biztosíthatók, háztartási gépeink meghibásodása és informatikai rendszerünk problémái is orvosolhatók egy-egy kiegészítő biztosítás keretében
 • Csökkent kétféle pótdíjunk, ugyanakkor nőtt a díjban is jelentkező kedvezmények köre (a 3 év hűséget vállalóké, illetve az ügyfél-kommunikációt elektronikus formában elfogadók díja például 10-10%-kal csökken).

.

Ügyfeleink három  csomag közül választhatnak: Bázis, Relax és Öko, amelyek a kockázatok számában, limitjeiben és természetesen díjban különböznek egymástól.

 
 
Eco alapbiztosításunk kiemelkedően sok, 28-fajta káreseményre nyújt fedezetet.

Plus - az alapbiztosítás mellé további vagyontárgyak (pl. fagyasztott élelmiszer, bankkártyák, személyi okmányok) és kockázatok (beázás, besurranás, személyzet okozta kár stb.) vonhatók a biztosításba

ÖKO - a környezettudatos ügyfelek részére kifejlesztett termékcsomagunk fedezetet nyújt az ingatlanon található napkollektorokra, napelemekre és a szabadban tárolt vagyontárgyakra is, valamint részt vállal a lakás vagy zöldkártyájának elkészítési költségeiből.
 


 
KOCKÁZATI KÖR*

Az ECO alapcsomag az alábbi kockázatokra nyújt védelmet:

tűz, robbanás, villámcsapás közvetlen és közvetett hatása, vihar, jégverés, felhőszakadás, hónyomás,szikla-, kőomlás, földcsuszamlás, ismeretlen építmény, üreg beomlása, ismeretlen jármű ütközése, légijármű és rakományainak ütközése, idegen tárgy rádőlése, árvíz, földrengés, vízkár (kibővített fedezet), elfolyt víz értéke, üvegtörés, különleges üvegtörés, felelősségbiztosítás 20 ezres limittel hazánkban és az EU területén, kerékpár-felelősségbiztosítás, kisállat-felelősségbiztosítás, mellékköltségek térítése az épületbiztosítás 3%-áig, magával vitt ingóságok biztosítása, idegen vagyontárgyak biztosítása, kerti növényzet biztosítása, tűz nélküli füst és hő okozta károk, betöréses lopás, rablás, rongálás.
.
 

A PLUS csomag az Eco alapbiztosításnál felsoroltakon túl az alábbi kockázatokra nyújt védelmet:

bútorüvegezés, vandalizmus, besurranás, graffiti, beázás, akvárium törése, repedése okozta kár, fagyasztott élelmiszer,szállásköltség térítése, személyzet okozta kár, bankkártya, személyi okmányok pótlása, zárcsere.

A csomagba épített felelősségbiztosítás hatálya az Európai Unió területe, a kártérítési összeg felső határa 30 millió forint.Az ÖKO csomag - az Eco és a Plus csomagoknál felsorolt 35 kockázat mellett - az alábbi újabb kockázatokra nyújt védelmet:

szabadban tárolt vagyontárgyak, napkollektor, napelem, hőszivattyú, zöldkártya.
 
 
A csomagba épített felelősségbiztosítás hatálya a világ összes országa, az USA-t és Kanadát kivéve, a kártérítési összeg felső határa 30 millió forint.

*Egyes kockázati elemekhez az említetteken kívül is éves limitek tartozhatnak.


KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOKKiegészítő családi baleset-biztosítás 
A család tagjai közül mindenkit fedezetbe von, aki életvitelszerűen ott lakik, 1-70. éves korú, aki nem rokkantnyugdíjas vagy járadékos. A szolgáltatások 20 ezer forinttól 1 millió forintig terjednek, mértéke a választott biztosítási csomagtól és a baleseti sérülés jellemzőitől függ. 

Tartalma:
♦ baleseti eredetű, maradandó egészségkárosodás
♦ csonttörés, csontrepedés
♦ baleset miatti kórházi napi térítés
♦ baleset miatti műtéti térítés
♦ baleseti halál

 

Választható fedezettípusok és biztosítási összegeik

 Biztosítási esemény

 Öko csomag

 Plus csomag

 Eco csomag

 Baleseti halál

 1 000 000 Ft

 750 000 Ft

 500 000 Ft

 10%-os mértéket meghaladó, baleseti eredetű,  

maradandó  egészségkárosodás

 max.

 1 000 000 Ft

 max.

 750 000 Ft

 max.

 500 000 Ft

 10%-os mérték alatti, baleseti eredetű, maradandó egészségkárosodás

 10 000 Ft

 8 000 Ft

 6 000 Ft

 Csonttörés, csontrepedés

 5 000 Ft

 4 000 Ft

 2 000 Ft

 Kullancs okozta bénulás  100 000 Ft  75 000 Ft  50 000 Ft

 Tömegközlekedési eszközön elszenvedett baleset

  igen

  igen

  igen

 Égési sérülés  100 000 Ft  75 000 Ft  50 000 Ft

 Baleset miatt szükséges kórházi napi térítés

 4 000 Ft/nap

 3 000 Ft/nap

        -

 Baleset miatti műtéti térítés

 30 000 Ft

 20 000 Ft

        -

 

 
.
.Éves díjak: Eco: 3.300 Ft/család - Plus: 6.600 Ft/család - ÖKO: 9.900/család

A díj a családlétszámtól független. Hatálya: Európára terjed ki.Kiegészítő családi jogvédelmi asszisztenciaAz alább megfogalmazott biztosítási esemény bekövetkezésekor vehetik hasznát családtagjaik:

A biztosított(ak) által vagy ellenük a biztosítási szerződés hatálya alatt elkövetett, vagy annak hatálya alatt bekövetkezett jogsértés, melynek folytán a biztosított jogainak érvényesítése és/vagy védelme válik szükségessé.

A jogvédelmi asszisztenciát (a biztosító képviseletét és pénzügyi segítségét) az alábbi területeken vehetik igénybe:

♦ kártérítési jogvédelem
♦ tulajdonosi jogvédelem
♦ büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem
♦ munkajogi jogvédelem


Éves díjai és limitjei:

Eco: 2.200 Ft/család - 500 000  Ft

Plus: 3.850 Ft/család - 750 000 Ft

ÖKO: 5.500/család - 1 000 000 Ft

A díj a családlétszámtól független. Hatálya: Magyarország.
 
 
privatbiztositasok.nanoweb.hu kép
.
.
Háztartási gépekre kiterjesztett garancia

 

A kiegészítő biztosítással háztartási berendezéseire a garanciaidő lejárta után is igénybe veheti a garanciális szolgáltatásokat.

A biztosítási szolgáltatás kiterjed minden olyan termékre

 • amelyet 5 éven belül Magyarországon vásároltak (megvan a számlája)
 • vásárláskori értéke 20 000 Ft és 300 000 Ft között volt
 • a biztosított lakás berendezéseinek részét képezi.

Igénybe vehető szolgáltatások:

Kiszállás, javítás, készülékcsere maximum 50 000 Ft értékben, de legfeljebb a készülék vásárláskori értékének 70%-áig. Ha a készülék nem javítható, készpénzfizetés a fenti határokig.

Évente egy alkalommal vehető igénybe.

A szolgáltatás éves díja: 3.990 Ft

 

 
privatbiztositasok.nanoweb.hu kép
 
.
 
 IT asszisztencia

 

Telefonon és IT hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatás.

Szolgáltatási tartalom:

 • Informatikai hardver eszközök meghibásodásának, problémáinak azonosítása, segítség a probléma azonnali elhárításában
 • Amennyiben a meghibásodás távsegítség útján nem orvosolható, intézkedés a javítás érdekében, kapcsolatfelvétel a javítást végző szervizzel, időpont-egyeztetés.

A távsegítség az alábbi területekre vonatkozik:

 • e-mail beállítás
 • internetkapcsolat beállítása, routerkonfigurálás
 • irodai programcsomagok beállítása
 • meglevő szoftver telepítése
 • nyomatóbeállítások, hálózati beállítás
 • Mac alapbeállítások
 • WIFI beállítása
 • WLAN szoftverek beállítása
 • okos telefon szinkronizációs problémáinak megoldása
 • PDA

Évente 2 alkalommal vehető igénybe, a további alkalmak a biztosított költségvállalásával lehetségesek.

A szolgáltatás éves díja: 2990 Ft

 


Kiegészítő műtárgybiztosítás 
Ne bízza a véletlenre, biztosítsa nagy értékű műtárgyait lakásbiztosításunk keretében!

A kiegészítő műtárgybiztosítás az alapkockázatokon túl minden olyan veszély következtében fellépő rongálás, megsemmisülés és elveszés ellen fedezetet nyújt, amelynek a biztosított műtárgyak ki vannak téve, és a kizárások, illetve mentesülések között nem szerepelnek (ez egy all risk biztosítás).

Maximális biztosítási összeg: 10 millió Ft, a Plus és az ÖKO csomag mellé választható.Garázsban tárolt motoros meghajtású járművek
biztosítása


 
Biztosított vagyontárgyak: a biztosított épületben vagy melléképületben, zárt térben elhelyezett, forgalmi engedély szerint az ott lakó család saját tulajdonú gépjárművei,  azok alkatrészei és tartozékai.

Biztosítási események: tűz, robbanás, villámcsapás és vezetékes víz okozta megsemmisülés, károsodás.

A kártérítés felső határa legfeljebb a kár, de cascóval rendelkező járműnél az önrész mértéke, maximum évente 1 millió forint. Cascóval nem rendelkező járműnél az előzőekben leírtak - az önrész kivételével.

Éves díja: 4.400 Ft/gépjármű Plusz 24 szerviz
 
Plusz-24 szerviz állandóan elérhető telefonszámát (+36 80 500-000) azok az ügyfeleink hívhatják (ünnepnapokon és éjszaka is), akiknek lakóházában/lakásában vészhelyzet keletkezett, s akik Otthon és környezet lakásbiztosításukat ezzel a kiegészítő biztosítással együtt kötötték meg.

Vészhelyzet: olyan előre nem látható módon, hirtelen, váratlanul bekövetkező fizikai hatás, amely a háztartásban vészhelyzetet eredményez. El nem hárítása esetén az adott tárgy, eszköz, épület a továbbiakban nem használható rendeltetésszerűen, illetve a biztosítottak életvitelét lehetetlenné teszi.

Kárbejelentéskor (név, cím, kötvényszám és a kár körülményeinek ismertetése után) a diszpécser értékeli az eseményt, s ha azt vészhelyzetnek minősíti, akkor megfelelő szakembert küld ki a helyszínre, aki elhárítja a meghibásodást.

A Plusz-24 szerviz kiegészítő biztosítás szolgáltatása hat iparos tevékenységi körre terjed ki:

♦ zárszerelés
♦ víz-, gáz- és fűtésszerelés
♦ duguláselhárítás
♦ villanyszerelés
♦ tetőfedés
♦ üvegezés

A vészhelyzet megszüntetésének költségét a biztosító az éves díj mértékéig vállalja. Ha a kárelhárítás költsége ezt meghaladja, a különbözetet a biztosítottnak a helyszínen ki kell fizetnie.

Ha a Plusz-24 szerviz kiegészítő biztosítás szolgáltatásán túlmenően egyéb kárigény is keletkezett, azt a biztosítottnak a szokásos módon be kell jelentenie a biztosítónak.

Kényelmi szolgáltatások a Plusz 24 szerviz biztosítottjainak:

♦ Biztosítottjainknak a fenti tevékenységi körökben a vészhelyzeteken kívüli esetekben is ajánlunk a biztosítóval kapcsolatban álló, megbízható szakembereket, s közreműködünk az időpont-egyeztetésben is.

♦ Telefonon információs segítséget nyújtunk külföldi utazási ügyekben, orvosi ügyeletekről, kórházakról, szabadidős tevékenységek jegyeinek beszerezhetőségi helyeiről, nyitvatartásokról, költöztetéssel, hitelkártya-problémákkal kapcsolatos ügyekről, biztonságtechnikai cégekről, háztartásigép-szervizekről, gyermekmegőrzési lehetőségekről stb.


Éves díja: 3.200 Ft.
 
privatbiztositasok.nanoweb.hu kép
.
.
Házi kedvencek biztosítása
 
 
 
Kutyára, illetve macskára köthető kiegészítő biztosítás betegség és baleset miatt szükségessé váló állatorvosi kezelés költségeire.
 
Minimum 4 hónapos, maximum 6. életévet még be nem töltött állatokra köthető (a biztosítás fedezete nem ér véget, ha a későbbiekben a házi kedvenc túlhaladja a 6 életévet).
 
Maximum 6 állat vonható biztosítási fedezetbe. Ebtenyészetre és állatpanzióra nem köthető.
 
 
 
Kártérítési limit: Plus csomagnál évi egy alkalommal 20.000Ft/kár/év.
Öko csomagnál 100.000 Ft/kár/év függetlenül a házi kedvencek számától.
 
 
Éves díj: 7 000 Ft/házi kedvenc
 


Ebtartói felelősségbiztosítás 
Saját ebek másoknak történő károkozására nyújt fedezetet (kereskedelmi célú tenyésztés és állatpanzió kivételével). Legfeljebb hat ebre köthető.

A kártérítés felső határa: 2 millió forint.

Hatálya: Magyarország

Éves díja: 1-2 eb: 1.500 Ft; 3-4 eb: 3.000 Ft; 5-6 eb: 4.500 Ft

 


A Techno+ lakásbiztosítást személyesen tudjuk megkötni. Ha sürgős, látogasson el az UNIQA online felületére:
 
 
privatbiztositasok.nanoweb.hu kép
 
 

INGÓSÁGAINK BIZTOSÍTÁSA

Ingóságainkat általában épületeinkkel együtt biztosítjuk. Köthető azonban csak ingóságbiztosítás is: ha bérelt ingatlanban lakunk, vagy lakástulajdonunkat egy társasház-biztosítás óvja (akár másik biztosítótársaság által).

Ingóságaink fedezetbe vonása egy lakásbiztosítás keretében különböző vagyoncsoportokban történik. Ezek értékét a szerződő határozza meg. Listát készíteni ezekről nem szükséges (kivéve a műtárgyak biztosítását 2 milliós értékhatár felett). 

Arról, hogy milyen vagyoncsoportokban milyen védelem megléte mellett mekkora értékhatárokig fizet betöréskárok esetén a biztosító, a szerződéskötéskor kapott feltételekből tájékozódhat, illetve azt megelőzően kérdezhet. Előrelátóan cselekszik az a lakástulajdonos, aki saját magának értékeiről listát, fényképfelvételeket készít, illetve megőrzi értékei számláját. Egy sajnálatos lakástűz vagy betörés után veheti ezeknek hasznát, amikor az esemény sokkoló hatása miatt sok minden nem jut az ember eszébe a kárlista összeállításakor.

Biztosítási vagyoncsoportok

Általános háztartási ingóságok: egy háztartás üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen ingóságok, amelyek nem tartoznak a többi ingatlankategória alá. Ez az érték megbontandó, ha van(nak) melléképület(ek). Különválasztandó azok lakásban, illetve melléképületekben (pl. garázsban, tárolóban) tárolt értéke.

Műtárgyak: azok az ingóságok, amelyek egyedi, magas kvalitású képző- és iparművészeti alkotások, régiségek, nem gyári sokszorosítással készültek, példányszámuk korlátozott, és színvonalukat tekintve műalkotásnak minősülnek. 
Ilyenek: • festmények, grafikák; • szobrok; • metszetek, nyomatok; • antik bútorok; • kerámia-, porcelán, üvegtárgyak; • antikvár könyvek; • bélyeg- és numizmatikai gyűjtemények; • régi fegyverek; • nemesfém vagy drágakő díszítésű dísztárgyak; • kézi csomózású szőnyegek.

Nagy értékű ingóságok: • a 200 ezer forint egyedi értéket meghaladó híradástechnikai és műszaki cikkek, • a 200 ezer forint egyedi értéket meghaladó hobbieszközök, sporteszközök; • nemesfém, igazgyöngyök, drágakövek, valamint ezek felhasználásával készült ékszerek, órák*; • nemes szőrmék; • egyéb gyűjtemények; • 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó barkács- és kerti gépek.
* A nemesfém, az igazgyöngyök, a drágakövek, valamint ezek felhasználásával készült ékszerek, órák, amennyiben MABISZ által minősített értéktárolóból kerültek eltulajdonításra, a kártérítési limit felső határa megegyezik a minősítési értékhatárral, amennyiben az értéktárolót előírásszerűen telepítették


Nem háztartási célú ingóságok: Ide tartoznak mindazon vagyontárgyak, amelyek nem kifejezetten a háztartás üzemeltetését szolgálják. Ide tartoznak az idegen vagyontárgyak* max. 200 ezer forint értékhatárig, amennyiben azok - károsodás, megsemmisülés vagy eltulajdonítás esetén - más biztosítás alapján nem téríthetők. Ezekre mindhárom lakásbiztosítási csomag fedezetet nyújt.

*Idegen vagyontárgynak minősül a bérelt, kölcsönvett, megőrzésre átvett ingóság, a biztosított vendégeinek vagyontárgyai (kivéve a bérlők, az albérlők és a fizetővendégek tulajdonai)
 
 
 
Vállalkozás vagyontárgyai: A kockázatviselés helyén a vállalkozói tevékenységhez használt gépek, berendezések, eszközök, illetve áruk és készletek.
 

Mit tegyen, ha baj történik otthonában?

 • Próbáljon mindent megtenni a nagyobb károk elhárítása érdekében! Ha szükséges, értesítse a hatóságokat (tűzoltóság, rendőrség)!
 • A kárt lehetőleg azonnal, de legkésőbb 2 munkanapon belül jelentse be! Kárbejelentés telefonon: +36 1 544-5555; 
 • Kárbejelentés e-mailben: 
 • vagyonkar@uniqa.huuniqa.hu/karbejelentes Ügyfélszolgálati munkatársaink minden támogatást megadnak Önnek a további teendőkhöz!
 • Dokumentáljon! Készítsen fényképeket!
 • A legszükségesebb munkálatok (pl. zárcsere, víz szivattyúzása) után a teljes helyreállítást (festés, üvegcsere, stb.) csak a biztosítói kárfelmérés után kezdje meg!

AJÁNLÁSOK

Ha lakásbiztosítása mellé más lakossági módozatainkból is köt újabb biztosításokat, törzsügyfelünkké - multipartnerünkké - válhat, ami díj-visszatérítéssel járhat. Arról, hogy ez milyen módon működik, a Megköszönjük ügyfeleink hűségét c. fejezetben olvashat bővebben.

LEGYEN EGY JÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSA! HÍVJON BENNÜNKET!
 
privatbiztositasok.nanoweb.hu kép

 


© Minden jog fenntartva.