close

 

A biztonság otthont varázsol a lakásból.

JUTALMAZZUK A HŰSÉGET!

 

Hallotta, hogy az UNIQA Biztosító a piacon egyedülálló törzsügyfél-rendszert működtet?

 

A legalább két különféle lakossági biztosítással rendelkező ügyfeleink kármentesség esetén visszakapnak befizetett díjukból, s még egyéb kedvezményekben is részesülnek.

 

MultiPartner-rendszerünkről szerződéskötéskor tudomást fog szerezni.

 

Ha kíváncsi, kérjen most tájékoztatót!

A vállalkozások biztosításai érdeklik?

PRIVÁTBIZTOSÍTÁSOK

Sztorik, kérdések és válaszok a biztosítások világából


Legyen egy jó lakásbiztosítása!

 

 
                      
 HomeGuard 
 lakásbiztosítás
 otthona                 biztonságáért 
 
 
 
 
 

Könnyen átlátható, felesleges fedezetektől mentes lakásbiztosítást keres? Itt megtalálta: az UNIQA HomeGuard lakásbiztosítás az otthonát fenyegető reális veszélyekre nyújt fedezetet, amely megfelel a modern kor igényeinek. 

Fő jellemzői:

• papírmentes szerződéskötés, akár azonnali kötvényesítéssel.

• online kárbejelentés.

• gyors kárrendezés garanciával, akár szemle nélkül.

• egyszerű és gyors előkészületek a szerződéskötéshez: a díjkalkulációhoz és a csomagválasztáshoz elegendő csupán öt adatot megadnia.

 

Kinek ajánljuk?

Mindazoknak, akik felesleges fedezetek nélküli, a valós kockázatokra védelmet nyújtó lakásbiztosítást szeretnének s eközben

• vállalják az elektronikus kommunikációt és az online ügyintézést (pl. online kárbejelentést) 

• a biztosítás díjának befizetését csoportos beszedéssel, banki átutalással vagy bankkártyával vállalják megoldani

• különösen ajánljuk azoknak, akiknek fontos a gyors és egyszerű kárrendezés.

• mindenkinek, aki a szolgáltatási garanciának köszönhetően még nagyobb biztonságban szeretné tudni otthonát.

 

 

 

A VÉDELMET BIZTOSÍTÁSI CSOMAGOKBAN AJÁNLJUK

 

Alap, Médium és Prémium csomagok

Három csomagajánlatunk közül mindenki megtalálhatja a számára leginkább megfelelőt. Az egyes csomagokban az egymásra épülő fedezetek gondoskodnak otthona biztonságáról.

A károk háromnegyedét öt kárfajta teszi ki: vezetékes vízkár, viharkár, üvegkár, beázás és villámcsapás. Ezek ellen már Alap csomagunk is védelmet nyújt.

 

Az Alap csomagban található fedezetek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha az alapbiztosításon túl magasabb fedezeti értékekkel, vagy még szélesebb körű szolgáltatásokkal szeretné otthonát biztosítani, akkor Önnek Médium vagy Prémium csomagjainkat ajánljuk.

 

A Médium csomagban található fedezetek az                                              Alap csomagban felsoroltakon túl:

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prémium csomagban található fedezetek az                                            Alap és a Médium csomagban felsoroltakon túl:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kártérítések és szolgáltatások az egyes lakásbiztosítási

csomagokban: 

 

 

2018. december 14-től társaságunk megemelte az egyes csomagokhoz tartozó limiteket, amelyeket az eddig megkötött lakásbiztosításokra is kiterjesztett:

ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS, DÍJFIZETÉSI MÓDOK

Elektronikus a kapcsolattartás, ha a biztosító és az ügyfél között minden információ a szerződéskötéskor megadott e-mail címen és telefonszámon (kötvény, más dokumentumok küldése, díjinformációk, kárbejelentés stb.) keresztül jut el.

A készpénz és a csekkes díjfizetés már a múlté. Helyette a csoportos beszedés (a megadott bankszámláról megbízása birtokában leemeljük a díjat), az átutalás és a bankkártyás díjfizetés felel meg a 21. század elvárásainak.

Ezeket vállaló ügyfeleinknek a lakásbiztosítás korszerűbb, környezettudatosabb és olcsóbb.

 

 

MI A TEENDŐ KÁR ESETÉN?

 

Mielőtt kapcsolatba lép velünk     

• A további károsodás megakadályozásának érdekében – munkatársainkkal történt egyeztetést követően - kérjük,  végezze el a legszükségesebb javításokat (betört ablaküveg cseréje, sérült tető befedése, feltört zár cseréje). 

 

• Kérjük, vegye elő biztosítási kötvényét és a biztosítási feltételeket! Győződjön meg arról, hogy szerződése a kár fedezetére kiterjed-e, és az esedékes biztosítási díjat Ön befizette!

 

• Ha kötvényében csak az ingóságok biztosítottak, akkor az épületkárokra valószínűleg egy másik biztosítás, pl. társasház biztosítás érvényes.

 

• Kérjük, hogy a kárbejelentéshez tartsa kéznél kötvényét!

 

 

Vészhelyzeti zárszerelés, víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás elhárítás, villanyszerelés, tetőfedés szolgáltatásokra Médium és Prémium biztosítási csomag esetén igénybe veheti a Plusz24 vészhelyzeti segítségnyújtásunkat is (részletek lentebb).

 

Kárbejelentés

 

• Online felületünkön:

www.uniqa.hu/vagyon-karbejelentes

Ehhez kérjük, hogy vagyon kárbejelentő adatlapunkat  töltse ki és jutassa el hozzánk: https://www.uniqa.hu/vagyon-karbejelentes/-/vagyonkar/urlap

 

• telefonon: +36 1/20/30/70 544-5555

 

• írásban: UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.


 

Mi történik kárbejelentéskor?

• Elsőként azonosítjuk és ellenőrizzük az Ön adatait. 

• Kérjük a káresemény adatainak megadását:

– milyen káresemény történt,

– hol,

– mikor,

– milyen körülmények közt?

• Ezt követően arról adunk tájékoztatást , hogy biztosítási szerződése kiterjed-e a bejelentett kárra, illetve kárával kapcsolatban fennáll-e bármilyen korlátozás, kizárás.

 

Mit kérhet a Biztosító ?

• Kérjük, hogy a megsérült vagyontárgyakat a szemléig – vagy ha az még nem történt meg –, a bejelentést követő 30 napig őrizze meg.

• Előfordulhat, hogy a vagyontárgyak tulajdonjogának és a káresemény körülményeinek igazolásához dokumentumokat kell benyújtani számunkra.

Az általunk bekérhető dokumentumokról bővebben a Biztosítási Feltételek 1. számú Függelékében olvashat.

 

Hogyan zajlik a kárrendezés?

A káreset bejelentésekor tájékoztatjuk a kárrendezés menetéről, mely függ a kár típusától és nagyságától:

• Úgynevezett „önkiszolgáló kárrendezés” esetén az online kárbejelentő kitöltése és az általunk kért dokumentumok feltöltése után kárügyintézőnk megvizsgálja bejelentését, és tájékoztatja, ha további iratok benyújtása, információk megadása szükséges.

Videós kárrendezés során előzetes egyeztetés alapján szakértőnk okostelefonos kapcsolat segítségével méri fel kárát.

Kismértékű kár esetén kárügyintézőnk telefonbeszélgetés során egyezteti Önnel a káreset részleteit, és tájékoztatja a kárrendezés további mentéről.

Viszonylagosan nagyobb kárérték esetén – az ügy jellegére, összetettségére is tekintettel – megbízott kárszakértő helyszíni szemle során méri fel a kárt.

A kárrendezés során tájékoztatjuk Önt a kárügy aktuális státuszáról, a kárrendezéshez szükséges további dokumentumokról, a térítésről, vagy a kifizetés esetleges akadályáról.

 

Mikor kapom meg a kártérítés összegét?

A kifizetés az utolsó szükséges irat beérkezésétől számított 15 napon belül esedékes, azonban a káresetek többségében ez ténylegesen 2-8 nap.

A kárrendezéshez szükséges iratok felsorolását a szerződési feltételek tartalmazzák.

HomeGuard termék esetén, amennyiben a kár összege és veszélyneme alapján a bejelentett kár beleesik a „csináld magad” vagy az i2i kárrendezési kategóriába, és a bejelentő vállalja a szükséges információk és fotók/videók megadását/feltöltését, illetve az alkalmazás használatát, 100 000 Ft alatti károk esetén 3 napos szolgáltatási garanciát nyújtunk. Ennek esetleges elmulasztása esetén a biztosító 15 000 forint kötbért fizet az ügyfélnek, amit egyoldalúan vállalunk és garantálunk. Ezzel olyan piacvezető színvonalú szolgáltatást kínálunk, ami egyedülálló a biztosítási piacon.

 

Plusz24 vészhelyzeti asszisztencia

Része minden lakásbiztosításnak, amelyet Médium vagy Prémium csomagra kötöttek meg

Telefon: +36 80 500-000

 

Biztosítási esemény meghatározása

Vészhelyzetnek tekinthető: minden olyan előre nem látható, hirtelen, váratlanul bekövetkező fizikai hatás, amely elhárítása nélkül az az adott épület, lakás a továbbiakban nem használható rendeltetésszerűen, illetve a biztosított megszokott életvitelét lehetetlenné teszi.

A Plusz24 vészhelyzeti asszisztencia szolgáltatása hat iparos tevékenységi körre terjed ki. Ez lehetővé teszi a vészhelyzet elhárítását, és a szakipari munkák elvégzését az év minden napján, 0–24 óráig a biztosított számára elérhető módon.

Szakiparos tevékenységek: zárszerelés, víz-, gáz-, fűtésszerelés, duguláselhárítás, villanyszerelés, tetőfedés, üvegezés.

 

Szolgáltatás igénybe vétele vészhelyzet esetén

• Biztosított felhívja a biztosító diszpécserét és nevének, címének, kötvényszámának közlése után bejelenti a kárt.

• A diszpécser felveszi a kapcsolatot a megfelelő, a biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló szakemberrel, aki a lehető legrövidebb időn belül kiszáll a helyszínre, és elhárítja a vészhelyzetet.

• A vészelhárítások, illetve az üvegezések során felhasznált anyagok, szerelvények csak az eredetivel megegyező fajtájúak, kategóriájúak lehetnek, a vészelhárítás célja a vészhelyzetet megelőző állapot helyreállítása.

 

Biztosító által nem fedezett károk felsorolása (kizárások)

Nem minősülnek biztosítási eseménynek, így a biztosító nem köteles helytállni azoknál a vészhelyzeteknél, melyek nem háríthatóak el a biztosítási eseményeknél felsorolt szakiparos tevékenységek által.

Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a dugulás olyan berendezési tárgyban keletkezik, amelynek funkciója másik berendezési tárggyal kiválható.

 

Összeghatár/limit

A Biztosító a Plusz24 vészhelyzeti asszisztencia biztosítási összegének a kár időpontjában érvényes éves díjat tekinti és szolgáltatását ennek mértékéig nyújtja. Ha ezen összeget a vészelhárítás költsége meghaladja, a különbözetet a Biztosított köteles a helyszínen megfizetni.

A tényleges és a Plusz24 szolgáltatás költségének különbözete csak akkor térül meg, ha biztosítási esemény idézte elő a vészhelyzetet.

Önrész nincs.

 

Megjegyzés

A Plusz24 vészhelyzeti asszisztencia Médium és Prémium csomag választása esetén vehető igénybe. A Biztosító szolgáltatására a Biztosított jogosult, a biztosítási szerződésen megjelölt kockázatviselési helyen.

Ha a Plusz24 vészhelyzeti asszisztencia szolgáltatásán túlmenően egyéb kárigény is fellép, azt a Biztosított a lakásbiztosítás feltételei alapján érvényesítheti.

 

VÉDJE OTTHONÁT MODERN LEHETŐSÉGEKKEL!

 

Védelmi szintek és védelmi követelmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mechanikai védelem előírásairól, illetve az elektronikai jelzőrendszerekről a lakásbiztosítási szabályzat 2. sz. függelékében olvashat

 

Védelmi szinthez rendelt maximális kártérítési összegek (ezer forintban) vagyoncsoportonként, betöréses lopás kockázatnál

Figyelem! Csak a káresemény időpontjában működtetett (pl. zárt, bekapcsolt) mechanikai és elektronikai eszközökkel megvalósuló védelem vehető figyelembe.

A betöréses lopás miatt keletkező rongálási kár helyreállítási költsége a kártérítési limiten belül vagy azon felül téríthető.

* Amennyiben a készpénzt értéktároló feltörésével tulajdonították el, MABISZ termékmegfelelőségi ajánlással rendelkező értéktároló esetén a kártérítési limit felső határa megegyezik az értéktároló minősítési értékhatárával, de legfeljebb 1 millió Ft lehet, abban az esetben, ha az Ingóságok biztosítási összegének meghatározásánál a készpénz értéke beszámításra került, valamint az értéktárolót az ajánlás szerint előírásszerűen telepítették. MABISZ termékmegfelelőségi ajánlással nem rendelkező értéktároló esetén a kártérítési limit 50 000 Ft lehet káreseményenként.

** Amennyiben az értéktárgyakat értéktároló feltörésével tulajdonították el, MABISZ termékmegfelelőségi ajánlással rendelkező értéktároló esetén a kártérítési limit felső határa megegyezik az értéktároló minősítési értékhatárával, de legfeljebb 10 millió Ft, amennyiben az értéktárolót az ajánlás szerint előírásszerűen telepítették és a kockázatviselés helyén legalább a II. védelmi szint a kár időpontjában teljesül. MABISZ termékmegfelelőségi ajánlással nem rendelkező értéktároló esetén a kártérítési limit megegyezik az értéktároló nélküli esetre meghatározott értékkel.


AJÁNLÁS

Ha lakásbiztosítása mellé más lakossági módozatainkból is köt újabb biztosításokat, törzsügyfelünkké - multipartnerünkké - válhat, ami díj-visszatérítéssel járhat. Arról, hogy ez milyen módon működik, a Megköszönjük ügyfeleink hűségét c. fejezetben olvashat bővebben.
 
 
 
LEGYEN EGY JÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSA! HÍVJON BENNÜNKET!
 
privatbiztositasok.nanoweb.hu kép
 
 
 
 

© Minden jog fenntartva.